Font Size

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Articles

For Diploma Sains

SYARAT KHAS PROGRAM PENGAJIAN KEMASUKAN KE IPTA  PROGRAM PENGAJIAN LEPASAN DIPLOMA SAINS

 SYARAT AM UNIVERSITI

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau Kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah (SPM 2013 dan ke atas) dalam peperiksaan SPM;

dan

Memiliki kelulusan Diploma atau kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti;

atau

Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) tahun 2013 atau sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan Gred C (NGMP 2.00) dalam tiga (3) mata pelajaran termasuk Pengajian Am;

atau

Lulus peperiksaan Matrikulasi tahun 2013 atau sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnyaPNGK 2.00;

atau

Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) tahun 2012 atau sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya Pangkat Jayyid;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET).

dan

Menyertakan dokumen berikut yang telah disahkan kepada pihak Universiti:-

 • Salinan Permohonan Aplikasi Dalam Talian;
 • Salinan Kad Pengenalan/MyKad calon;
 • Salinan Sijil Kelahiran Calon, Ibu dan Bapa/Surat Akuan Sumpah (Jika hilang)
 • Salinan Sijil Berhenti Sekolah/Surat Akuan;
 • Akuan Majikan (Jika Berkaitan);
 • Salinan Sijil STPM/Setaraf;dan
 • Salinan Transkrip penuh Akademik (Semester 1 hingga akhir);
 • Salinan Diploma/Sijil (Jika ada)
 • Salinan sijil MUET;
 • Salinan Surat Pengesahan Tamat Pengajian;dan
 • Salinan Keputusan Bahasa Melayu/ Matematik Julai (Jika ada)

SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKLUMAT BC01 07 Semester

 MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI DAN SYARAT KHAS PROGRAM 

Memiliki Diploma dalam  Sains Komputer/ Kejuruteraan Perisian/ Teknologi Maklumat/ Sistem Maklumat dengan mendapat sekurang-kurangnya Purata Matanilai Himpunan (CPA/PNGK) 2.50 dari Institusi Pendidikan Tinggi Awam (IPTA) atau Politeknik atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti dalam pengkhususan yang berkaitan.

 ATAU

Calon-calon yang tidak memenuhi syarat CPA/PNGK 2.50 tetapi mempunyai pengalaman bekerja sekurang-kurangnya 2 tahun dalam bidang yang berkaitan boleh dipertimbangkan.

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C dalam mata pelajaran Matematik di peringkat SPM

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred E  pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Bahasa Inggeris

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET)

dan

Calon tidak rabun dan tidak cacat anggota (buta/ pekak/ lumpuh/ bisu) yang menyukarkan kerja amali.

 NOTA:

Lepasan Diploma boleh dipertimbangkan untuk pengecualian kredit mengikut kelulusan mata pelajaran dan bidang yang diikuti.


 


SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEJURUTERAAN PERISIAN) DENGAN KEPUJIAN BC10 07 Semester
 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI DAN SYARAT KHAS PROGRAM 

Memiliki Diploma dalam Sains Komputer/ Kejuruteraan Perisian/ Teknologi Maklumat/ Sistem Maklumat dengan mendapat sekurang-kurangnya Purata Matanilai Himpunan (CPA/PNGK) 2.50 dari Institusi Pendidikan Tinggi Awam (IPTA) atau Politeknik atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti dalam pengkhususan yang berkaitan.

 ATAU

Calon-calon yang tidak memenuhi syarat CPA/PNGK di atas tetapi mendapat sekurang-kurangnya CPA/PNGK 2.30 dan mempunyai pengalaman bekerja sekurang-kurangnya 2 tahun dalam bidang yang berkaitan boleh dipertimbangkan.

 ATAU

Memiliki Sijil Kemahiran Tahap 4 dari Institusi / Pusat Latihan Kemahiran yang diikitiraf oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran Malaysia dalam mana-mana bidang berikut:

 • Teknologi Rangkaian
 • Teknologi Sistem Maklumat Eksekutif
 • Teknologi Sistem Komputer Eksekutif
 • Teknologi Keselamatan ICT
 • Teknologi Pembangunan Aplikasi

 dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C dalam mata pelajaran Matematik Tambahan di peringkat SPM

dan

 Mendapat sekurang-kurangnya Gred E pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut :

 • Bahasa Inggeris

 dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET)

dan

 Calon tidak rabun dan tidak cacat anggota (buta/ pekak/ lumpuh/ bisu) yang menyukarkan kerja amali.

NOTA:

Lepasan Diploma boleh dipertimbangkan untuk mendapat pengecualian kredit mengikut kelulusan mata pelajaran dan bidang yang diikuti.

SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (PENGKOMPUTERAN MULTIMEDIA) DENGAN KEPUJIAN BC24 07 Semester 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI DAN SYARAT KHAS PROGRAM 

Memiliki Diploma dalam Sains Komputer/ Kejuruteraan Perisian/ Teknologi Maklumat/ Sistem Maklumat dengan mendapat sekurang-kurangnya Purata Matanilai Himpunan (CPA/PNGK) 2.50 dari Institusi Pendidikan Tinggi Awam (IPTA) atau Politeknik atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti dalam pengkhususan yang berkaitan.

ATAU

Calon-calon yang tidak memenuhi syarat CPA/PNGK di atas tetapi mendapat sekurang-kurangnya CPA/PNGK 2.30 dan mempunyai pengalaman bekerja sekurangkurangnya 2 tahun dalam bidang yang berkaitan boleh dipertimbangkan.

ATAU

Memiliki Sijil Kemahiran Tahap 4 dari Institusi / Pusat Latihan Kemahiran yang diikitiraf oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran Malaysia dalam mana-mana bidang berikut:

 • Teknologi Rangkaian
 • Teknologi Sistem Maklumat Eksekutif
 • Teknologi Sistem Komputer Eksekutif
 • Teknologi Keselamatan ICT
 • Teknologi Pembangunan Aplikasi

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C dalam mata pelajaran Matematik Tambahan di peringkat SPM

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred E pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut :

   • Bahasa Inggeris

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET)

dan

Calon tidak rabun warna dan tidak cacat anggota (buta/ pekak/ lumpuh/ bisu) yang menyukarkan kerja amali.

NOTA:

Lepasan Diploma boleh dipertimbangkan untuk mendapat pengecualian kredit mengikut kelulusan mata pelajaran dan bidang yang diikuti.

SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KESELAMATAN MAKLUMAT) DENGAN KEPUJIAN BC27 07 Semester 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI DAN SYARAT KHAS PROGRAM

Memiliki Diploma dalam Sains Komputer/ Kejuruteraan Perisian/ Teknologi Maklumat/ Sistem Maklumat dengan mendapat sekurang-kurangnya Purata Matanilai Himpunan (CPA/PNGK) 2.50 dari Institusi Pendidikan Tinggi Awam (IPTA) atau Politeknik atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti dalam pengkhususan yang berkaitan.

ATAU

Calon-calon yang tidak memenuhi syarat CPA/PNGK di atas tetapi mendapat sekurang-kurangnya CPA/PNGK 2.30 dan mempunyai pengalaman bekerja sekurangkurangnya 2 tahun dalam bidang yang berkaitan boleh dipertimbangkan.

ATAU

Memiliki Sijil Kemahiran Tahap 4 dari Institusi / Pusat Latihan Kemahiran yang diikitiraf oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran Malaysia dalam mana-mana bidang berikut:

 • Teknologi Rangkaian
 • Teknologi Sistem Maklumat Eksekutif
 • Teknologi Sistem Komputer Eksekutif
 • Teknologi Keselamatan ICT
 • Teknologi Pembangunan Aplikasi

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C dalam mata pelajaran Matematik Tambahan di peringkat SPM

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred E pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut :

   • Bahasa Inggeris

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET)

dan

Calon tidak rabun warna dan tidak cacat anggota (buta/ pekak/ lumpuh/ bisu) yang menyukarkan kerja amali.

NOTA:

Lepasan Diploma boleh dipertimbangkan untuk mendapat pengecualian kredit mengikut kelulusan mata pelajaran dan bidang yang diikuti.

SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (TEKNOLOGI WEB) DENGAN KEPUJIAN BC28 07 Semester 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI DAN SYARAT KHAS PROGRAM 

Memiliki Diploma dalam Sains Komputer/ Kejuruteraan Perisian/ Teknologi Maklumat/ Sistem Maklumat dengan mendapat sekurang-kurangnya Purata Matanilai Himpunan (CPA/PNGK) 2.50 dari Institusi Pendidikan Tinggi Awam (IPTA) atau Politeknik atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti dalam pengkhususan yang berkaitan.

 ATAU

Calon-calon yang tidak memenuhi syarat CPA/PNGK di atas tetapi mendapat sekurang-kurangnya CPA/PNGK 2.30 dan mempunyai pengalaman bekerja sekurang-kurangnya 2 tahun dalam bidang yang berkaitan boleh dipertimbangkan.

 ATAU

Memiliki Sijil Kemahiran Tahap 4 dari Institusi / Pusat Latihan Kemahiran yang diikitiraf oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran Malaysia dalam mana-mana bidang berikut:

 • Teknologi Rangkaian
 • Teknologi Sistem Maklumat Eksekutif
 • Teknologi Sistem Komputer Eksekutif
 • Teknologi Keselamatan ICT
 • Teknologi Pembangunan Aplikasi

 dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C dalam mata pelajaran Matematik Tambahan di peringkat SPM

dan

 Mendapat sekurang-kurangnya Gred E pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut :

 • Bahasa Inggeris

 dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET)

dan

 Calon tidak rabun dan tidak cacat anggota (buta/ pekak/ lumpuh/ bisu) yang menyukarkan kerja amali.

NOTA:

Lepasan Diploma boleh dipertimbangkan untuk mendapat pengecualian kredit mengikut kelulusan mata pelajaran dan bidang yang diikuti.