Font Size

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Articles

For Matrikulasi Sains

SYARAT KHAS PROGRAM PENGAJIAN KEMASUKAN KE IPTA PROGRAM PENGAJIAN LEPASAN MATRIKULASI TEKNIKAL
SESI AKADEMIK 2016/2017

 SYARAT AM UNIVERSITI

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah (SPM 2013 dan ke atas) dalam peperiksaan SPM;

dan

Lulus Matrikulasi KPM/Asasi Sains UM/ Asasi UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET).

 

SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKLUMAT BC01  07 Semester

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI DAN SYARAT KHAS PROGRAM

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) pada peringkat Matrikulasi dalam mana-mana satu (1) mata pelajaran berikut:

  • Mathematics

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C dalam mata pelajaran Mathematics di peringkat SPM

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred E pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut :

  • Bahasa Inggeris

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET)

dan

Calon tidak rabun dan tidak cacat anggota (buta/ pekak/ lumpuh/ bisu) yang menyukarkan kerja amali.

 

SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEJURUTERAAN PERISIAN) DENGAN KEPUJIAN BC10 07 Semester  

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI DAN SYARAT KHAS PROGRAM

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) pada peringkat Matrikulasi dalam mata pelajaran berikut:

  •  Mathematics

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C dalam mata pelajaran Additional Mathematics di peringkat SPMdan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred E pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut :

  •  Bahasa Inggeris

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET)

dan

Calon tidak rabun dan tidak cacat anggota (buta/ pekak/ lumpuh/ bisu) yang menyukarkan kerja amali.

 

SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (PENGKOMPUTERAN MULTIMEDIA) DENGAN KEPUJIAN BC24 07 Semester

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI DAN SYARAT KHAS PROGRAM

 

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) pada peringkat Matrikulasi dalam mata pelajaran berikut:

  • Mathematics

dan

Mendapat sekurang-kurangya  Gred C dalam mata pelajaran Additional Mathematics di peringkat SPM

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred E pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut :

  •  Bahasa Inggeris

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET)

dan

Calon tidak rabun warna dan tidak cacat anggota (buta/ pekak/ lumpuh/ bisu) yang menyukarkan kerja amali.

 
SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KESELAMATAN MAKLUMAT) DENGAN KEPUJIAN BC27 07 Semester

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI DAN SYARAT KHAS PROGRAM

 

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) pada peringkat Matrikulasi dalam mata pelajaran berikut :

  • Mathematics

dan 

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C dalam mata pelajaran Additional Mathematics di peringkat SPM

dan

Mendapat sekurang-kurangya Gred E pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut

  • Bahasa Inggeris

dan 

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2(Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET)

dan

Calon tidak rabun warna dan tidak cacat anggota (buta/ pekak/ lumpuh/ bisu) yang menyukarkan kerja amali.

 
 
SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (TEKNOLOGI WEB) DENGAN KEPUJIAN BC28 07 Semester
 MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI DAN SYARAT KHAS PROGRAM

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) pada peringkat Matrikulasi dalam mata pelajaran berikut :

  • Mathematics

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C dalam mata pelajaran Additional Mathematics di peringkat SPM

dan

Mendapat sekurang-kurangya Gred E pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut

  • Bahasa Inggeris

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2(Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET)

dan

 Calon tidak rabun dan tidak cacat anggota (buta/ pekak/ lumpuh/ bisu) yang menyukarkan kerja amali.